Osoba kontaktowa Telefon Email
Damian – obsługa zamówień i zwrotów +48 507 497 757 kontakt@hempempire.net
Sebastian – zapytania biznesowe +48 500 777 467 hurt@hempempire.net

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Grupa Kavarito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

REGON: 383076348
NIP: 5272889906

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000781212

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Konto bankowe PLN – Nest Bank SA
PL 44 1870 1045 2083 1054 7420 0001