Osoba kontaktowa
Telefon
Email
Damian – obsługa zamówień i zwrotów
+48 507 497 757
kontakt@hempempire.net
Sebastian – zapytania biznesowe
+48 500 777 467
hurt@hempempire.net

 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Napisz do nas

  Grupa Kavarito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  REGON: 383076348
  NIP: 5272889906

  Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000781212

  Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

  Konto bankowe PLN – Nest Bank SA
  PL 44 1870 1045 2083 1054 7420 0001